Rozkošný amigurumi sob, milý spoločník pre vaše dieťa.

Názov originálu: Murray the Reindeer
Publikovaný: www.dawntoussaint.blogspot.com a www.ravelry.com
Foto: © Dawn Toussaint
Obtiažnosť: začiatočník
Technika: háčkovanie
Typ priadze:  Worsted (20 očiek)
Spotreba: 100-140m
Odporúčaná priadza: Katia Merino Tweed, pre menšieho soba vhodného aj pre najmenších Yarn and Colors Must – Have
Háčik: 3,75 mm (alebo podľa použitej priadz, pri Must-Have použite háčik 2-2,5mm)
Ďalší materiál: filc a bezpečnostné oči

Aj keď skúška očiek nie je pre tento návod kľúčová, má dopad na výber veľkosti očí. Typ priadze worsted weight (spotreba cca 100-140m, plus min. z 1 farby navyše 2,5-4,5m na tvár) a háčik 3,75mm sú dobrou kombináciou na výrobu 15cm vysokej hračky, ku ktorej sú vhodné 12mm sklenené alebo bezpečnostné oči.

TIP: Hračka je vyrábaná kontinuálne odvrchu nadol v špirálach, aj keď rada začínam s rukami, ušami, atď…. takto sú pripravené na pripojenie keď je hlava hotová.

Farby priadzí

Podľa obrázka – farba A (tmavo hnedá), farba B (svetlo hnedá), farba C (smotanová), farba D (červená).

Skratky

RO – retiazkové očko

KS – krátky stĺpik

PDS – polodlhý stĺpik

DS – dlhý stĺpik

SS = Snopčekový stĺpik = nahodíme priadzu na háčik, háčik pichneme do očka, priadzu pretiahneme cez očko a vytvoríme slučku opakujeme od * ešte 4x; znova nahodíme priadzu na háčik a pretiahneme cez všetky slučky na háčiku.

N – nahodenie/pribratie očka

U – ubratie očka

R – riadok

Postup

Ruka

(urobte 2) Pracujeme kontinuálne v špirálach, farbou B.

R 1: Ruku začíname magickou slučkou, v ktorej urobíme 6KS. Zatiahneme za koniec priadze (začiatok slučky) a uzavrieme slučku. (6KS)

R 2: 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme 5x. (12KS)

R 3: KS v nasledujúcom očku, 2KS v ďalšom očku, zopakujeme 5x. (18KS)

R 4-7: KS v nasledujúcich 18tich očkách. (18KS)

Prejdeme na farbu A a jeden riadok robíme pevné očko v prednej slučke každého KS predchádzajúceho riadku. Ďalší riadok pracujeme v zadných slučkách, ktoré sme v predchádzajúcom riadku vynechali.

Párne riadky 8-22: KS, U 1 očko v každom riadku (10KS na konci 22. riadku)

Nepárne riadky 9-21: KS celý riadok.

Na konci posledného riadku by sme mali mať 10 očiek. Vypchajte výplňou a odložte.

Noha

(urobte 2) Pracujeme kontinuálne v špirálach s farbou B.

R 1: Nohy tiež začíname s magickou slučkou, v ktorej urobíme 6KS. Zatiahneme za koniec priadze a slučku uzavrieme. (6KS)

R 2: 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * 5x. (12KS)

R 3: KS v nasledujúcom očku, 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * 5x. (18KS)

R 4: KS v nasledujúcich 2 očkách, 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * 5x. (24KS)

R 5-7: KS v nasledujúcich 24 očkách. (24 KS)

Prejdeme na farbu A a pracujeme jeden riadok pevných očiek len v prednej slučke krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku. Ďalší riadok len v zadných slučkách, ktoré sme preskočili.

Párne riadky 8-22: KS, U 1 očko v každom riadku (16 KS na konci 22. riadku).

Nepárne riadky 9-23: KS v celom riadku.

Na konci posledného riadku by ste mali mat 16KS. Vypchajte výplňou a odložte bokom.

Uši

(urobte 2) Pracujeme kontinuálne v špirálach s farbou A.

R 1: Uši začíname magickou slučkou, v ktorej urobíme 4KS. Zatiahneme za koniec priadze a slučku uzavrieme. (4KS)

R 2: 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * do konca riadku. (8KS)

R 3: KS v nasledujúcom očku, 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * do konca riadku. (12KS)

R 4-5: KS v celom riadku. (12KS)

R 6: KS v nasledujúcom očku, 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * do konca riadku. (18KS)

R 7-9: KS v celom riadku. (18KS)

R 10: preskočíme 6 KS predchádzajúceho riadku, KS do konca riadku. (12KS)

Zatlačíme preskočené očká dozadu (dovnútra) pri pokračovaní do riadku 12. (Podľa mňa by tu malo byť pri pokračovaní do riadku 11.) Týmto vytvoríme zakrivenie uška.

R 11-12: KS v celom riadku. (12KS)

Ukončíme.

Chvost

Pracujeme kontinuálne v špirálach s farbou A.

R 1: Chvost začíname magickou slučkou, v ktorej urobíme 6KS. Zatiahneme za koniec priadze a slučku uzavrieme. (6KS)

R 2: KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * 5x. (12KS)

R 3-5: KS v celom riadku. Ukončíme.

Parohy

(Urobíme 2x.) Pracujeme kontinuálne v špirálach s farbou C.

Parožie je robené po častiach a potom zháčkované dokopy. Urobíte 2 výbežky pre každé parožie. Každý výbežok sa začína riadkami 1 a 2 (viď nižšie). Pokračujeme krátkymi stĺpikmi v kruhu pre výbežok 1 do dĺžky 12,5mm a pre výbežok 2 do dĺžky 25mm.

R 1: Začneme s magickou slučkou, do ktorej urobíme 6KS. Zatiahneme za koniec priadze a slučku uzavrieme. (6KS)

R 2: 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * 5x. (12KS)

Spojenie výbežkov parožia: (farba C)

R 1: Urobíme 6KS na výbežku 1. Priadzou s výbežku 1 pokračujeme v práci na výbežku 2 – urobíme 12KS okolo celého výbežku 2. Riadok ukončíme ostávajúcimi 6timi KS na výbežku 1. (24KS)

R 2: U 1 očko v nasledujúcich dvoch očkách, KS v nasledujúcich 2 očkách, opakujeme do konca riadku. (18KS)

R 3: KS v celom riadku. (18KS)

R 4 (V origináli je R 3, ale je to pravdepodobne preklep): U 1 očko v nasledujúcich 2 očkách, KS v nasledujúcom očku, opakujeme do konca riadku. (12KS)

Pokračujeme v práci krátkymi stĺpikmi ešte asi 2,5cm. Vymeníme priadzu za farbu A a nasledujúci 1 riadok robíme pevné očká len v predných slučkách krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku. Ďalej robíme ešte jeden riadok KS v zadných slučkách, ktoré sme predchádzajúci riadok preskočili. Ukončíme a vypcháme výplňou.

Hlava

Pracujeme kontinuálne v špirálach, farbou B.

R 1: Hlava začína magickou slučkou, v ktorej urobíme 6KS. za koniec priadze a slučku uzavrieme. (6KS)

R 2: 2KS v nasledujúcom očku, opakujeme od * 5x. (12KS)

R 3: KS v nasledujúcom očku, 2KS v nasledujúcom očku, opakujeme od * 5x. (18KS)

R 4: KS v nasledujúcich 2 očkách, 2KS v nasledujúcom očku, zopakujeme od * ešte 5x. (24KS)

Pred začiatkom R 5 VB namiesto nosa (vymeňte farbu priadze, ak chcete).

R 5-7: KS v celom riadku. (24KS)

Prejdeme na farbu A a robíme jeden riadok pevných očiek iba v prednej slučke krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku. Ďalší riadok pracujeme iba v zadných slučkách, ktoré sme preskočili.

R 8-14: KS, N 4 očká rovnomerne v každom z nasledujúcich riadkov, snažíme sa nenahadzovať očká vždy na rovnakom mieste v riadku. Ak je treba, použijeme označovací špendlík na naznačenie začiatku každého riadku. Ja som si zvykla rátať očká počas práce. (52KS)

V priebehu ďalšieho riadku pripojíme uši k hlave. Začneme narovnaním 12KS ucha (konca s ukončením) tak, aby zahnutie uška smerovalo dopredu. Zapracujeme ich ako 6 očiek pri pripájaní k hlave (pri jednom stehu ideme vždy cez dve očká ucha).

R 15: Začíname na vrchu hlavy, KS v nasledujúcich 7mich očkách, v ďalších 6tich očkách pripojíme druhé ucho, KS v nasledujúcich 26tich očkách, v nasledujúcich 6tich očkách pripojíme druhé ucho, KS v ostávajúcich 7mich očkách. (52KS)

R 16: KS v nasledujúcich 22 očkách, 8 retiazkových očiek, preskočíme 8KS predchádzajúceho riadku, KS v ostávajúcich 22 očkách. Takto vytvoríme dieru pre krk, v ďalšom riadku budeme pracovať v 8mich retiazkových očkách, ktoré sme teraz vytvorili.

V priebehu ďalších dvoch riadkov pripojíme parožie k hlave. Použijeme rovnakú techniku ako pri pripájaní rúk, detaily je možné vidieť na obrázku A.

R 17: Začíname na vrchu hlavy, KS v nasledujúcich dvoch očkách, v priebehu nasledujúcich 6 očiek začíname pripájať parožie (dajte pozor, aby boli otočené správnym smerom) krátkymi stĺpikmi vedenými naraz cez parožie aj hlavu a zháčkujeme ich tak dohromady, KS v nasledujúcich 36tich očkách, v priebehu nasledujúcich 6tich očiek pripojíme druhé parožie prostredníctvom KS vedených naraz cez parožie a hlavu, KS v ostávajúcich 2 očkách. (52KS)

R 18: Dokončíme pripevnenie parožia – KS v nasledujúcich 2 očkách, pripojíme 6 zostávajúcich očiek parožia prostredníctvom KS, KS v nasledujúcich 36tich očkách, dokončíme pripojenie druhého parožia pomocou KS v ostávajúcich 6 očkách parožia, KS v posledných 2 očkách hlavy.

R 19-22: KS, uberieme 6 očiek rovnomerne v každom z nasledujúcich 4 riadkov, snažíme sa neuberať vždy na rovnakom mieste riadku. (28KS)

R 23: KS 5, U 1 očko v dvoch nasledujúcich očkách, zopakujeme 3x. (24KS)

R 24: KS 2, U 1 očko v dvoch nasledujúcich očkách, zopakujeme 5x. (18KS)

R 25: KS 1, U 1 očko v dvoch nasledujúcich očkách, zopakujeme 5x. (12KS)

R 26: * U 1 očko v dvoch nasledujúcich očkách*, zopakujeme 5x. (6KS) (V origináli je 6x zopakovať, ale to je tiež asi preklep, lebo to nevychádza)

Ukončíme a necháme dlhú koncovú priadzu. Priadzu prevlečieme cez posledných 6 očiek a uzavrieme pritiahnutím.

Teraz nastal čas vypchať hlavu a umiestniť oči. Veľkosť očí a ich umiestnenie je individuálne a môže dramaticky ovplyvniť výzor vašej hračky. Pre plstený detail oka si tento detail predkreslite na plsť (obrázok C) a starostlivo vystrihnite. Ja dávam pri tomto úkone prednosť malým odpruženým klieštikom. Ak používate bezpečnostné oči s kolíkmi, urobte malý výrez v detailoch pre oči, dostatočne veľký, aby ním kolík prešiel. Teraz môžete začať nastavovať oči do správnej polohy. Keď vyberiete najvhodnejšiu pozíciu, pevne ich pripnite.

Telo

Pracujeme kontinuálne v špirálach, pokračujeme od diery pre krk, ktorú sme vytvorili v 16tom riadku hlavy. (Farba A)

R 1: Pripojte priadzu (farba A) do stredu zadnej časti diery pre krk a urobte okolo 16KS. (16KS)

R 2: N 1 očko v nasledujúcom očku, KS 7, zopakujeme. (18KS)

R 3: Začíname v strede chrbta, KS v nasledujúcich 2 očkách, pripojíme ruku zarovnaním 5 očiek ruky s 5 následnými očkami tela, KS robíme cez obe vrstvy týchto 5tich očiek, KS v nasledujúcich 2 očkách, zopakujeme od * a pripojíme aj druhú ruku. (Pozri obrázok A.) (18KS)

R 4: KS v nasledujúcich 2 očkách, KS v ďalších 5tich očkách ruky preskočených v predošlom riadku, KS v nasledujúcich 2 očkách, zopakujeme od * a dokončíme pripojenie rúk. (Pozri obrázok B.) (18KS)

R 5: KS, N 6 očiek rovnomerne v priebehu riadka. (24KS)

R 6: KS v celom riadku. (24KS)

R 7: KS, N 3 očká rovnomerne v priebehu riadka. (27KS)

R 8: KS v celom riadku. (27KS)

R 9: KS, N 3 očká rovnomerne v priebehu riadka. (30KS)

R 10: KS v nasledujúcich 27 očkách, zastavíme 3 očká pred koncom riadka.

R 11: Pripojíme chvost zarovnaním 6tich očiek chvosta so 6timi strednými očkami na chrbte tela, KS robíme cez obe vrstvy týchto 6tich očiek, KS do konca riadka . (30KS)

R 12: Pokračujeme rovnakou technikou ako pri pripájaní ruky, KS v 6tich krátkych stĺpikoch preskočených v predošlom riadku, N 3 očká v priebehu nasledujúcich 24 očiek. (33KS)

R 13: KS v celom riadku (33KS)

R 14: KS, N 3 očká rovnomerne v priebehu riadku. (36KS)

R 15: KS v nasledujúcich 5tich očkách, pripojíme nohu zarovnaním 8mich očiek nohy s 8mimi očkami tela, KS robíme cez obe vrstvy týchto 8mich očiek, KS v nasledujúcich 5tich očkách, zopakujeme od * a pripojíme druhú nohu. (36KS)

R 16: Pokračujeme rovnakou technikou ako pri pripájaní ruky, pripojíme 8 očiek nohy preskočených v predošlom riadku, KS do konca riadku. (36KS)

R 17-18: KS, U 6 očiek rovnomerne v každom z nasledujúcich dvoch riadkov, snažíme sa neumiestniť ubratie na rovnaké miesto v každom riadku. (24KS)

R 19: * KS v nasledujúcich 2 očkách, U 1 očko*, zopakujeme 5x. (18KS)

R 20: * KS v nasledujúcom očku, U 1 očko*, zopakujeme 5x. (12KS)

R 21: * U 1 očko v nasledujúcich 2 očkách*, zopakujeme 5x. (6KS) (V origináli je 6x zopakovať, ale to je tiež asi preklep, lebo to nevychádza)

Ukončite, nechajte dlhú koncovú priadzu, prevlečte ju cez ostávajúce očká a zatiahnutím uzavrite prácu.

Dokončenie

Pridajte pehy jednovláknovou kontrastnou priadzou, vyšite pomocou francúzskych uzlov ako na obrázku. Nepovinné fúzy možno vytvoriť pomocou troch dlhých stehov umiestnených na okraj každého oka, použijeme jednovláknovú priadzu kontrastnej farby (nie je na obrázku). Taktiež môžete vynechať parohy, ak chcete laň.

Pletený šál

Farba C, nahodíme 10 očiek.

Pletieme hladký džersej, 6 riadkov farbou D, 4 riadky farbou C, 2 riadky farbou D, 2 riadky farbou C, opakujeme a ukončíme s farbou D. Potom dokončíme štyrmi riadkami farbou C, 6 riadkov farbou D. Ukončíme.

Uháčkovali ste sobíka Murraya? Pošlite foto!

Nájdete v: