Jednoduchý ale efektný nákrčník vhodný aj pre pánov.

Názov originálu: Woodside Cowl
Publikovaný: www.ravelry.com
Foto: © Varant Ekmekjian
Obtiažnosť: mierne pokročilá
Technika: pletenie
Typ priadze:  Worsted (20 očiek) – dvojmo,  Bulky (8-12 očiek) – jednojmo
Použitá priadza: Patons Classic Wool Worsted
Odporúčaná priadza: Peruvian /pleťte jednojmo/
Spotreba: 384m pri worsted
Skúška očiek: 8 očiek x 10 riadkov = 10 cm x 10 cm
Ihlice: 6,5  mm
Rozmery: 70×32 cm v kľude, obvod 140 cm


Skratky

H – hladké očko

O – obrátené očko

K12P – umiestnite 6 očiek na pomocnú ihlicu a smerom k sebe (na lícovú stranu práce), upleťte ďalších 6 očiek hladko, následne upleťte hladko očká z pomocnej ihlice

K12Z – umiestnite 6 očiek na pomocnú ihlicu od seba (na rubovú stranu práce), upleťte ďalších 6 očiek hladko, následne upleťte hladko očká z pomocnej ihlice

AH – anglické hladké očko – hladké očko pletené cez zadnú časť očka na ihlici.

Káblový vzor „Vianočka“

1. *H18, O6. Opakujte od * po koniec riadka.

2. Opakujte riadok 1.

3. *H6, K12P, O6. Opakujte od * po koniec riadka.

4. – 10. *H18, O6. Opakujte od * po koniec riadka.

11. *K12Z, H6, O6. Opakujte od * po koniec riadka.

12. – 16. *H18, O6. Opakujte od * po koniec riadka.

Postup

Poznámka: Nákrčník je robený zo stredne hrubej priadze držanej dvojmo. Ak použijete hrubšiu priadzu (skúška očiek 15 a viac), držte ju jednojmo, prípadne si prerátajte očká tak, aby Vám vychádzal obvod nákrčníka cca 60 cm.

Nahoďte 96 očiek a pleťte do kruhu. Dávajte si pozor, aby ste nepretočili očká. Upleťte 6 riadkov patentu 1 AH x1 O.

Pokračujte vzorom, ktorý upleťte 3x.

Následne upleťte 6 riadkov patentu 1 AH x 1 O.

[blockquote align=“none“ author=“Varant Ekmekjian“]© 2013 by Varant Ekmekjian. Prosím, nepleťte nákrčník podľa tohto návodu na predaj.[/blockquote]

Nájdete v: