Štýlová háčkovaná čiapka pre veľké i malé.

Obtiažnosť: mierne pokročilý
Technika: háčkovanie
Typ priadze: Spor
Odporúčaná priadza: Must-Have
Veľkosti: všetky

Postup

Vytvorte magický kruh. Nahoďte 3 RO a 17 DS. Kruh uzatvorte pomocou pevného očka, ktoré uháčkujete do tretieho RO retiazky nahradzujúcej prvý stĺpik. Obráťte prácu.

R1 (RS – DS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO (nahrádza prvý DS v celom návode), 1 DS do toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do ďalšieho DS z predošlého riadka, *2 DS do DS z predošlého riadka, 1 DS do ďalšieho DS z predošlého riadka* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO do tretieho RO retiazky nahradzujúcej prvý stĺpik. Obráťte prácu. (27 DS)

R2 (LS – vpichujte DS pod obidve nitky DS z predošlého riadku)– 3 RO, 1 DS do toho istého očka, 1 DS do nasledujúceho očka z predošlého riadka, *2 DS to toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do nasledujúcich 2 očiek* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu (36 DS)

R3 (RS – DS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO, 1 DS do toho istého očka, 1 DS do nasledujúcich 3 očiek, *2 DS to toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do nasledujúcich 3 očiek* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu. (45 DS)

R4 (LS – vpichujte DS pod obidve nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO, 1 DS do toho istého očka, 1 DS do 3 nasledujúcich očiek, *2DS do toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do 4 nasledujúcich očiek* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu. (54 DS)

R5 (RS – DS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO, 1 DS do toho istého očka, 1 DS do 4 nasledujúcich očiek, *2DS do toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do 5 nasledujúcich očiek* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu. (63 DS)

R6 (LS – vpichujte DS pod obidve nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO, 1 DS do toho istého očka, 1 DS do 5 nasledujúcich očiek, *2DS do toho istého DS z predošlého riadka, 1 DS do 6 nasledujúcich očiek* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu. (72 DS)

Pokračujte vyššie popísaným spôsobom, kým koruna nedosiahne požadovaný obvod.

Všetky veľkosti

R7 (RS – DS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku)– 3 RO, 1 DS do všetkých nasledujúcich očiek z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R8 (LS – vpichujte DS pod obidve nitky DS z predošlého riadku) – 3 RO, 1 DS do všetkých nasledujúcich očiek z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R9, R10 a ďalšie riadky – pokračujte ako R7 a R8 pokým čiapka nedosiahne potrebnú dĺžku. Posledné 3-4 cm háčkujte pruhy:

R11 (RS – PS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku)– (dominantnou farbou vašej čiapočky. Ubezpečte sa, že háčkujete na RS) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R12 (LS – vpichujte PS pod obidve nitky PS z predošlého riadku) – (vymeňte farbu priadze) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R13 (RS – PS vpichujte do zadnej nitky PS z predošlého riadku)– (vymeňte farbu priadze za dominantnú farbu vašej čiapky) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R14 (LS – vpichujte PS pod obidve nitky DS z predošlého riadku) – (vymeňte farbu priadze) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R15 (RS – DS vpichujte do zadnej nitky DS z predošlého riadku)– (vymeňte farbu priadze za dominantnú farbu vašej čiapky) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Obráťte prácu.

R16 (LS – vpichujte PS pod obidve nitky DS z predošlého riadku) – (farbu nevymieňajte.) 2 RO, PS do každého nasledujúceho očka z predošlého riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Prácu neobracajte.

R17 (lem)- (nevymieňajte farbu a uistite sa, že háčkujete na lícovej) *3 RO, priháčkujte retiazku pomocou PO, ktoré zapichnete do prvého RO retiazky, 1 KS do nasledujúcich 3 očiek z predošlého riadka* opakujte od * po * do konca riadka, uzatvorte kruh pomocou PO. Ostrihnite priadzu, začistite nitky.

Nájdete v: