Global Organic Textile Standard, GOTS, je medzinárodný biotextilný certifikát, ktorý je momentálne najprísnejší. Na rozdiel od OEKOTEX certifikátu nekontroluje iba obsah chemikálií škodlivých pre ľudské zdravie, ale zaoberá sa aj etickými a ekologickými aspektmi výroby.

Získať GOTS certifikát nie je jednoduché, zároveň je certifikát každý rok revidovaný, výrobcovia sú podrobovaní námatkovým kontrolám. GOTS certifikované priadze sú vyrábané nielen s ohľadom na trvalú udržateľnosť, ale aj s ohľadom na dôstojné pracovné prostredie.

Čo spĺňa priadza vyrobená podľa kritérií GOTS?

  • Priadza je vyrobená z prírodných bio vlákien pochádzajúcich z certifikovaného ekologického hospodárstva.
  • Pri spracovaní a farbení vlákien sa nepoužívajú chemikálie poškodzujúce životné prostredie.
  • Dbá sa na trvalo udržateľné vodné hospodárstvo.
  • Pracovné a sociálne prostredie zamestnancov (od výrobcov suroviny až po výrobcov priadze) zodpovedá medzinárodným normám práce, obchodovanie prebieha v súlade s Fair Trade.

Materiál – bio vlákno

Rastlinné vlákna sa pestujú v režime ekologického poľnohospodárstva. Pri pestovaní je povolené iba použitie takých hnojív a postrekov, ktoré sú ekologicky a zdravotne nezávadné. Je zakázané používať GMO plodiny.

Živočíšne vlákna: podobne ako rastliny, aj zvieratá sú chované v rámci princípov ekologického hospodárstva, ovečkám sa nerobí tzv. mulesing (odrezanie väčšej časti kože pri konečníku, čo má zabrániť muchám klásť vajcia a znehodnocovať rúno).

Spracovanie

Surové vlákna je potrebné vyčistiť, spriasť, vybeliť, nafarbiť, utkať. Pri výrobe GOTS certifikovaných priadzí sú povolené iba také postupy a použitie takých zlúčenín, ktoré sú šetrné k prírode. Dôraz sa kladie na vodné hospodárstvo: odpadová voda musí byť pred vypustením do prírody vyčistená.

Okrem vody sa dôraz kladie aj na znižovanie využitia elektrickej energie.

Vzhľadom k tomu, že sa pri výrobe priadzí využívajú vo veľkej miere prírodniny, je možné tento odpad do veľkej miery kompostovať.

GOTS rozlišuje dve úrovne bio certifikovaných výrobkov:

Organic

V rámci označenia „organic“ obsahujú priadze minimálne 95% bio certifikovaných vlákien. 5% obsahu môžu tvoriť konvenčné prírodné vlákna (okrem GMO, bavlny a angorskej vlny), regenerované celulózové vlákna ako sú viskóza, modal či lyocell, alebo umelé vlákna, pričom dovolené je iba použitie polyamidu, elastanu a recyklovaného polyesteru.

Made with x % organic

Tu je povolené minimálne použitie bio certifikovaných vlákien 70%.

Eticky vyrobené priadze

Textilná výroba v dnešnej dobe prebieha najmä v chudobných krajinách. GOTS dohliada preto aj na pracovné podmienky výrobcov. Nám, Európanom, môžu pripadať tieto požiadavky samozrejmé, ale v chudobných krajinách nejde o tak bežnú vec.

Sloboda zamestnania

Vstup do zamestnania i jeho opustenie je dobrovoľné, nie sú prípustné donucovacie prostriedky.

Sloboda kolektívneho vyjednávania

Pracovníci majú možnosť vytvoriť odbory a slobodne do nich vstupovať a kolektívne vyjednávať. Predstavitelia odborov nie sú za svoju funkciu v nich diskriminovaní a môžu túto činnosť vykonávať aj na pracovisku.

Bezpečnosť a čistota na pracovisku

Zamestnávateľ vytvára bezpečné a čisté pracovné prostredie, zamestnanci majú ochranné pomôcky. Zamestnanci majú prístup k toaletám, pitnej vode, priestor na odpočinok, jedáleň. Ak zamestnávateľ poskytuje ubytovanie, musí byť dôstojné a uspokojujúce základné ľudské potreby.

Zákaz detskej práce

Detská práca je zakázaná. Zamestnávatelia by mali vytvárať alebo prispievať na programy, ktoré podporujú deti v plnení školskej dochádzky. Mladí pracovníci do 18 rokov nepracujú v noci.

Životné minimum

Odmena za prácu by mala zodpovedať prinajmenšom zákonnému minimu, pláca by mala uspokojovať životné potreby pracovníkov.

Ďalšie podmienky zahŕňajú ochranu pred diskrimináciou, zneužívaním atp.

Nájdete v:

Štítky: