Netradične pletené rukavice od palca so zaujímavým vzorom.


Názov originálu: Circle Mitts
Publikovaný: www.knitting-and-so-on.blogspot.ch alebo www.ravelry.com
Foto: © Sybil R
Obtiažnosť: pokročilá
Technika: pletenie
Typ priadze:  Fingering (28 očiek)
Spotreba: 110-137m
Odporúčaná priadza: Katia Darling, Lang Yarns Jawoll Magic
Ihlice: 2,5 mm (alebo podľa použitej priadze)


Pozn. prekladateľky: Návod neprešiel testom, môžu sa v preklade vyskytovať chyby. Je veľmi komplexný, najmä časť popisujúca použité techniky pletenia môže byť bez fotografií ťažšie pochopiteľná. na rukavice sa chystám, budem postup fotiť a návod doplním. Ak narazíte na nejasnosť, či chybu, napíšte mi, prosím.

Tieto rukavice sú pletené odpalca do kruhu. Pridáva sa na piatich miestach a dajú sa prispôsobiť akejkoľvek veľkosti ruky. Kruhový vzor ukáže najlepšie, ak použijete viac farieb vlny alebo multicolor vlnu.

V návode sa nachádzajú časti, kde nie sú udané presné inštrukcie alebo presný počet očiek, ale skôr v ňom nájdete všeobecné inštrukcie, ako rukavicu upliesť. Je to tak preto, že ruky máme rozdielne a rukaicu si môžete upliesť po svojom.

Ako príklad uvádzam presný počet očiek, ktorý som použila na upletenie rukavíc na fotke. Sú dlhé 18 cm. Horná časť rukavíc má obvod 14 cm, patent v dolnej častí meria 16 cm po obvode.

Použité techniky pletenia

Pletený kruh

Pletené rukavice s kruhovým vzorom - jednotlivé časti

Pletené rukavice s kruhovým vzorom – jednotlivé časti

Zvyčajne sa kruh pletie nasledovne:

Nahoďte 8 očiek a spojte do kruhu

1 riadok: hladko

  1. riadok: *1H, pr1; opakujte od * (t.j. pridáte očko rozpletením každého druhého očka) [16 očiek]
  2. riadok: hladko
  3. riadok: *2H, pr1; opakujte od * (t.j. pridáte očko rozpletením každého tretieho očka) [24 očiek]
  4. riadok: hladko
  5. riadok: *3H, pr1; opakujte od * (t.j. pridáte očko rozpletením každého tretieho očka) [32 očiek]
  6. riadok: hladko

8 riadok: *4H, pr1; opakujte od * (t.j. pridáte očko rozpletením každého štvrtého očka) [40 očiek]

… som si istá, že vám je už v tomto momente ďalší postup jasný, a to, že pridávate v každom párnom riadku 8 očiek. Znamená to tiež, že počet očiek medzi očkami, ktoré pravidelne rozpletáte, sa zvyšuje o 1 v každom pridávanom riadku.

Tento istý systém používam pri pletení týchto rukavíc. Pridávaním očka na tom istom mieste je však viditeľné a keďže chceme dosiahnuť kruhový tvar, očká rozpletávam na rozdielnych miestach.

Skrátené riadky

Skrátené riadky som sa naučila z tohto videa, avšak obtáčam očká na rubovej strane a naberám očká trochu inak.

„Obtáčanie“ očiek

Na lícovej strane zvyčajne obtočíte nasledujúce očko (spredu dozadu) a potom otočíte prácu, t.j. spravíte „normálne“ obtočenie a otočenie (o + o).

Na rubovej strane presuniete posledné očko bez upletenia z ľavej ihlice na pravú, otočíte prácu s priadzou vpredu, obtočíte priadzu okolo pravej ihlice a upletiete presunuté očko. Vďaka tomu vznikne niečo ako zdvojené očko – pol tohto očka treba neskôr pri vyťahovaní očiek spliesť s očkom. Pre toto obráčanie očiek používam skratku t+ky (skratka pre „otočiť a spliesť s nahodeným očkom“)

Vyťahovanie očiek

Pri vyťahovaní očiek z obtočenia o+o, vyťahujem obtočenú priadzu na ihlicu a spletiem ju s očkom cez zadnú nitku (=anglicky hladko). Pri vyťahovaní očiek t+ky, spletiem očko PRED zdvojeným očkom s nahodenou časťou zdvojeného očka.

Skratky

H – hladko

O – obratko

pr – pridať

pro – pridať očko rozpletením nitky medzi očkami obrátene = vložte ľavú ihlicu zozadu dopredu pod nitku medzi očkami a upleťte vytiahnuté očko obrátene.

przd – pridať očko rozpletením zadnej nitky

pph – ubrať 2 očká presunutím = presuňte očko z ľavej ihlice na pravú bez upletenia, pričom ho presuňte akoby ste ho išli upliesť hladko. Presuňte ďalšie očko tým istým spôsobom. Vložte ľavú ihlicu pod obe presunuté očká naraz a spleťte ich hladko.

O2sp – spleťte dve očká obrátene

O2sp zd – spleťte dve očká obrátene cez zadnú nitku = presuňte jedno po druhom dve očká z ľavej ihlice na pravú akoby ste ich uplietli hladko, ale bez upletenia. Presuňte ich naspäť naraz na ľavú ihlicu. Vpichnite pravú ihlicu zozadu dopredu cez zadnú časť presunutých očiek naraz a spleťte ich obrátene.

H2sp – uberte spletením dvoch očiek hladko

AH – anglické hladko – pletiete cez zadnú časť očka

Postup

Prvá časť: Palec (pletený do kruhu)

Nahoďte 18 očiek a spojte prácu do kruhu.

1 riadok: * 1O, 1H, 1 O; opakujte od *

2 – 7 riadok: opakujte prvý riadok

8 riadok: *1O, 1H, 1 O, 1 pro; opakujte od * (24 očiek)

9 riadok: *1O, 1H; opakujte od *

Upleťte ďalších 6 riadkov ako riadok 9.

Druhá časť: Pridávanie pre získanie kruhového tvaru

1 riadok: hladko

2 riadok: rozpleťte každé tretie očko (t.j. *przd, 2H; opakujte od *. Môžete očko pridať akýmkoľvek spôsobom, ktorý preferujete, ja uprednostňujem przd, ale vy môžete aj *2H, pridať očko rozpletením nitky medzi očkami). Na ihliciach máte 32 očiek.

3 riadok: hladko

4 riadok: rozpleťte každé štvrté očko (40 očiek)

5 riadok: Hladko

6 riadok: rozpleťte každé piate očko (48 očiek)

7 riadok: hladko … atď

Pokračujte týmto spôsobom,kým nedosiahnete vzdialenosť potrebnú pre vašu dlaň – vždy pridávajte v párnom riadku. Ubezpečte sa, že pridávate na rôznych miestach v riadku, inak by ste získali osemhran miesto kruhového vzoru. Ukončite v nepárnom riadku, t.j. v riadku bez pridávaní.

Príklad: Na rukavice na fotke som poslednýkrát rozplietla každé dvanáste očko.

Potom, aby ste sa presunuli k tretej časti, uzatvorte 6 očiek; pph a upleťte všetky nasledujúce očká hladko až po uzatvoreneé očka. Nezabudnite v tomto riadku pridávať, pričom pridávajte naďalej na rôznych miestach. Na rukavici na fotke som rozplietla každé 13te očko.

Skôr ako otočíte prácu, presuňte posledné očko na pravú ihlicu a použitím háčika pretiahnite priadzu cez prvé uzatvorené očko a vzniknuté očko umiestnite na ľavú ihlicu, presuňte ešte neupletené očko späť na pravú ihlicu a tieto dve očká spleťte hladko. Vďaka tomuto nevznikne dierka medzi prvým uzatvoreným očkom a posledným očkom v úplete.

Tretia časť: Pridávanie pri pletení do riadkov

1 riadok (rub): O2sp, pleťte všetky očká obrátene až po posledné 2 očká, O2sp zd

2 riadok (líc): pph, h po posledné 2 očká (nezabudnite pridávať očká), H2sp

Opakujte tieto dva riadky, pokým nedosiahnete šírku rukavíc, akú potrebujete. (V prípade rukavíc na fotke som poslednýkrát rozpletala každé 18te očko).

Ak máte pocit, že rukavice by mali byť širšie, ale už nie dlhšie, použite skrátené riadky:

1 riadok (líc): pph, 10h, o+o
(rub) obrátene po posledné 2 očká, O2sp zd, otočte prácu
(líc) pph, H (nezabudnite na pridávanie) po posledné 2 očká, ktoré spletiete hladko

2 riadok (rub): O2sp, 10O, t+k
(líc): H po posledné 2 očká, H2sp, otočte prácu
(rub): O2sp, O po posledné dve očká O2sp zd

Ak rukavice sedia (vyskúšajte si ich!), ukončite na rubovej strane ukončovaním 3 ihlicami.

Počet uzatváraných očiek by mal byť o pár očiek menší ako ¼ celkového obvodu rukavice. Obvod počítame nasledovne (vzdialenosť medzi zdvojenými očkami v poslednom riadku, v ktorom ste priberali +2) * 8/4

Dôležité tie ž je, aby počet zostávajúcich očiek na ihliciach po uzatvorení očiek bol vyšší ako je šírka dlane.

Príklad: Ak je vzdialenosť rozpletaných očiek v poslednom priberacom riadku 17 (t.j. každé 18te očko sa rozpletalo), pridajte 2 očká (v tomto prípade 17 + 2 = 19) a vynásobte toto číslo 8, pretože ste pridávali po 8 očiek v každom priberacom riadku (19 * 8 = 152). Vydeľte toto číslo 4 (152 : 4 = 38).

Skôr ako uzatvoríte očká, mali by ste mať na ihliciach 116 očiek. Celkový obvod (bez horného okraja) by mal byť 152 očiek. Ja som sa rozhodla uzatvoriť 32 očiek. Na ihliciach mi ostalo 52 očiek.

Po uzatvorení očiek na zadnú ihlicu. Pri uzatváraní očiek pracujete na rubovej strane, t.j. rukavica je prevrátená. Po uzatvorení očiek, umiestnite očko (okolo ktorého ste uzatvárali posledné 2 očká) na zadnú ihlicu a prevráťte rukavicu na lícovú stranu.

Pomocou háčika zabránime vzniku nepeknej dierky

Pomocou háčika zabránime vzniku nepeknej dierky

Pred pletením štvrtej časti rukavice umiestnite označovač, presuňte prvé očko , ktoré už bolo upletené, keď ste uzatvárali očká, vytiahnite očko z medzery medzi týmto a ďalším očkom, upleťte riadok. Ak je dierka veľmi viditeľná, skúste vytiahnuť ešte jedno očko. Pri pletení tohto riadka si spočítajte očká a do polovice umiestnite označovač.

Štvrtá časť: Vyrovnanie tela rukavice pomocou skrátených riadkov (pletiete do riadkov)

Teraz vyrovnáte pomocou skrátených riadkov rukavicu, pričom budete uberať očká tak, aby rukavica sedela na zápästí.

Príklad: Pre moju rukavicu som potrebovala 45 očiek, pričom pre patent H1 O2 som potrebovala dosiahnuť počet očiek deliteľný 3.

Pre skrátené riadky si prečítajte kapitolu Použité techniky pletenia.

1 riadok
(líc): H1, H2sp, H po posledné 3 očká pred označovačom o+o
(rub): O po posledné 3 očká na označovači, O2sp, O1, O2sp zd, O po posledné 3 očká na označovači
(líc): t+ky, H po označovač

2 riadok
(líc): H1, H2sp, H po posledné 3 očká pred posledným obtočeným očkom, o+o
(rub): O po označovač, O2sp zd, O po posledné 3 očká pred „zdvojeným očkom“
(líc): t+ky, H po označovač

Opakujte 2 riadok kým nedosiahnete počet očiek potrebný pre vaše zápästie. (Pri počítaní očiek nezabudnite zdvojené očká rátať ako jedno)

Príklad: Na ihliciach som mala 55 očiek (52 očiek po uzatvorení očiek plus 3 pribraté očká. Musela som ubrať 10 očiek – 1 riadok som uplietla jednekrát (mínus 4 očká) a druhý riadok trikrát (mínus 6 očiek)).

3 riadok
(líc): H1, H po posledné 3 očká pred posledným obtočeným očkom, o+o
(rub): O po označovač, O po 3 očká pred posledným „zdvojeným očkom“.
(líc): t+ky, H po označovač

Opakujte tretí riadok kým neostanú iba 3 očká medzi posledným obrátením a označovačom konca riadka. Potom upleťte jeden riadok, v ktorom vytiahnete všetky očká, ako je popísané v kapitole Použité techniky pletenia.

Piata časť: Dĺžka zápästia a patent (pletiete do kruhu)

Rukavice si môžete predĺžiť v prípade potreby upletením viacerých riadkov (pri rukaviciach na obrázku som pridala iba 1 riadok).

Potom pleťte patent do výšky 9 riadkov: *O1, AH, O1*

Odstrihnite a začistite priadzu.

Nájdete v: