Obrátené očko je druhé základné očko, ktoré sa pri pletení naučíte. Sledujte pozorne, vo videu znova poukazujem na bežné začiatočnícke chyby. Môžete sa im vyhnúť!

V anglických návodoch ho nájdete pod pojmom purl stitch a skratkou P, v nemeckých pod linke Masche. 

Nájdete v: