W&T – druh skráteného riadka, pri ktorom obtáčate pracovnú priadzu okolo očka.

Postup

1 krok: Obtočenie očiek

Obrátenie v hladkom džerzeji

Presuňte ďalšie očko na pravú ihlicu akoby ste ho išli upliesť obrátene, presuňte pracovnú priadzu zozadu dopredu, presuňte očko späť na ľavú ihlicu. Otočte prácu, pracovnú priadzu presuňte dopredu.

Obrátenie v obrátenom džerzeji

Presuňte ďalšie očko na pravú ihlicu akoby ste ho išli upliesť obrátene, presuňte pracovnú priadzu spredu dozadu, presuňte očko späť na ľavú ihlicu. Otočte prácu, pracovnú priadzu presuňte dozadu.

2. krok: Spletenie obtočených očiek

Obtočené očká v skrátenom riadku na HLADKEJ STRANE

Nakloňte ľavú ihlicu a podvihnite zadnú časť obtočenej priazde na ihlicu, spleťte hladko práve nabratú priadzu s očkom, okolo ktorého bola obtočená.

Obtočené obrátené očká v skrátenom riadku na OBRÁTENEJ STRANE

Presuňte obtočené očko na prvú ihlicu, podoberte obtočenú priadzu ľavou ihlicou, vytiahnite ju na pravú ihlicu, potom práve vytiahnutú priadzu s očkom presuňte na ľavú ihlicu a spleťte ich obrátene.