K2TOG označuje spletenie dvoch očiek hladko s náklonom doprava.

Postup

Vpichnite ihlicu do dvoch nasledujúcich očiek naraz a spleťte ich hladko.